Начало

Начало Начало

Популярни Категории

Матраци

Детски Стаи

Разгледай Всички

Спални Комплекти

Разгледай Всички

КУХНИ

Проект: BG16RFOP002-2.073-8818 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Кратко описание: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 3 182.00лв., от които 2 704.70 лв. от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и 477.30 лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020 г.

Край: 20.11.2020 г.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFO002-2.073-8818 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидимичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Евройпейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  ТОП